You are here > Home รู้จักน่าน ประวัติเมืองน่าน ประวัติเมืองน่าน
Mon 28 May 2018
ประวัติเมืองน่าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 04:38 น.

ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ น่านเริ่มเป็นแว่นแคว้นหรีอรัฐอิสระที่ไม่ใหญ่นัก มีพัฒนาการในระยะเวลาใกล้เคียงกับแคว้นสุโขทัย จากความเป็นมาเริ่มจากกลุ่มชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระยาภูคาเป็นผู้นำ

 

 

ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

      ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ น่านเริ่มเป็นแว่นแคว้นหรีอรัฐอิสระที่ไม่ใหญ่นัก มีพัฒนาการในระยะเวลาใกล้เคียงกับแคว้นสุโขทัย จากความเป็นมาเริ่มจากกลุ่มชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระยาภูคาเป็นผู้นำ ได้ครอบครองพื้นที่ราบทางตอนบนของน่านโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นี่เมืองย่างต่อมาเจ้าขุนฟอง ราชบุตรบุญธรรมได้นำไพร่พลไปตั้งเมืองปัวขึ้นในบริเวณที่ราบแถบ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว (ในปัจจุบัน) ต่อมาพระยางำเมืองแห่งแคว้นพะเยาได้แผ่อำนาจเข้ามายึดครองเมืองปัวระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งภายหลังเมืองปัวเริ่มเข้าไปผูกสัมพันธ์กับเมือง

      สุโขทัย เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจกับเมืองพะเยา ล่วงมาถึงปี พ.ศ ๑๙๐๒ บ้านเมืองเติบโตขึ้น พระยาการ เมืองเชื้อสายเจ้าขุนฟองจึงได้ย้ายเมืองลงมาทางใต้บริเวณฝั่งตะวันออก ของแม่นาน่าน ทำการสร้างเมืองลอมรอบเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง และได้อัญเชิญพระชาติจากกรุงสุโขทัยมาบรรจุไว้ ในปี พ.ศ.๑๙๑๑ เมืองแช่แห้งประสบภัยแห้งแลงกันดาร พระยาผากอง โอรสพระยาการเมืองจึงย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งทางฝั่งตะวันตกของแม่นาน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองน่านในปัจจุบัน

      เมืองน่านมีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกับนครรัฐเล็กๆ รอบบ้าน เช่น หลวงพระบาง ล้านช้าง และสิบสองปันนา รัฐเหล่านี้มีความร่วมมือทางการเมืองอย่างเข้มแข็ง ทำการค้าขายกันตามเส้นทางแม่น้ำโขงด้วยคาราวานเกวียน ก่อนหน้าที่น่านจะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาทั้งสองดินแดนมีความสัมพันธุ์กันผ่านการค้า และเมื่อ เชียงใหม่ตกเป็นประเทศราชของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองแห่งพม่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๙๖-๒๑๐๑ เจ้าพระยาพลเทพฤๅชัย เจ้าเมืองน่านได้หลบหนีไปยังเมืองหลวงพระบาง และน่านตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าจนกระทั่งสิ้นกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๑๐๑ - ๒๓๑๗ น่านพยายามต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากพม่าหลายครั้งในปี พ.ศ. ๒๒๔๖ ถือว่าเป็นช่วงเวลาทุกข์เข็ญ ผู้คนต้องหลบหนีสงครามเข้าป่า บางคนถูกจับเป็นเชลยในพม่า ทั้งเมืองและวัดถูกเผาทำลายลง

      ในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ เจ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าหลวงเมืองน่าน หันมาสวามิภักดิ์กรุงเทพฯ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑) น่านเริ่มนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บเข้าใส่เมือง” มีการอพยพชาวไทลื้อจำนวนมากกลับสู่เมืองน่านในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรุงเทพฯถูกคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคม ของอังกฤษและฝรั่งเศสได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองล้านนาเพื่อรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๕ รัฐบาลกลางกรุงเทพฯได้แต่งตั้งข้าหลวงเข้ามาแทนคณะขุนนางผู้ช่วยเจ้าผู้ครองนครในการบริหาร กิจการ บ้านเมือง

      หลังจากเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) ไทยต้องยอมเสียดินแดน ฝั่งซ้ายแม่นาโขงแก่ฝรั่งเศส เมืองน่านจึงเพิ่มความสำคัญมากขึ้นในฐานะเมืองหน้าด่านติดกับเมืองหลวงพระบางในลาว ซึ่งเป็นของฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเมืองน่าน กับกรุงเทพฯ ดำเนินไปด้วยดี รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯให้แต่งตั้งเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เป็นพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่น่านช่วยกรุงเทพฯในสงครามปราบกบฏที่เชียงตุง

     นครเมืองน่านกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๗ หลังจากเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าเมืองน่านองค์สุดท้าย ถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. ๒๔๗๔ จึงยกเลิกระบอบการปกครองโดยเจ้าผู้ครองนครนับแต่นั้นเป็นต้นมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 04:50 น.
 

แสดงความคิดเห็นกับเรา nantouring.com

Main Menu

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/nantouri/domains/nantouring.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Who's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Form

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน

เพื่อนบ้าน

  บริษัท น่านทัวร์ริ่ง จำกัด

  11/12 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000   Tel. 08-1961-7711 , 0-5475-1122   Fax. 0-5475-1199
  Email : nantouring@hotmail.com
  TAT Licence  No. 22-0210

  © Copyright 2011-2012  All Rights  Reserved by Nantouring.com