You are here > Home Program Tour Foreign เมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง
Mon 28 May 2018
เมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง PDF Print E-mail
Written by admin   
Wednesday, 13 June 2012 04:49

"หลวงพระบาง" เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นราบทอดยาวขนาบไปตามฝั่งแม่้น้ำโขง ที่คนลาวเรียกว่า "น้ำของ" รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ถูกกำหนดขอบเขตของเมืองด้วยเส้นทางการไหลของสายน้ำคานและสายน้ำดงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ทำให้ดินแดนแห่งนีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการตั้งถิ่นฐาน และยังเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมทางน้ำมาตั้งแต่บรรพกาล ก่อเกิดสัมพันธภาพระหว่างการดำรงอยู่ของผู้คนกับพื้นที่กายภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นหลวงพระบาง ได้ถูกยกเป็น "มรดกทางวัฒนธรรมของโลก" จากองค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาเยือน

 

 
ชื่อทัวร์
เมืองคู่แฝด น่าน-หลวงพระบาง
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันออกเดินทาง
สามารถกำหนดได้เอง (กรุ๊ปทัวร์)
สถานที่นัดพบ
สำนักงานน่านทัวริ่ง จ.น่าน
ที่พัก / โรงแรม
โรงแรมเวียงสวรรค์
ราคา / คน
7,900.- (จำนวน 15 คนขึ้นไป)

 

ข้อมูลโดยทั่วไป

"หลวงพระบาง" เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นราบทอดยาวขนาบไปตามฝั่งแม่้น้ำโขง ที่คนลาวเรียกว่า "น้ำของ" รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ถูกกำหนดขอบเขตของเมืองด้วยเส้นทางการไหลของสายน้ำคานและสายน้ำดงที่ไหลมา บรรจบกับแม่น้ำโขง ทำให้ดินแดนแห่งนีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการตั้งถิ่นฐาน และยังเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมทางน้ำมาตั้งแต่บรรพกาล ก่อเกิดสัมพันธภาพระหว่างการดำรงอยู่ของผู้คนกับพื้นที่กายภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นหลวงพระบาง ได้ถูกยกเป็น "มรดกทางวัฒนธรรมของโลก" จากองค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาเยือน

ตารางการเดินทาง

วันแรก น่าน - หลวงพระบาง

05.00 น. อรุณรุ่งที่น่าน ผ่อนคลายอริยบท ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าที่ร้าน เฮือนฮอม
06.00 น. เดินทางโดยรถตู้ไปยังด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
08.00 น. พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร ที่ด่านห้วยโก๋น และด่านน้ำเงินของ สปป.ลาว เดินทางไปลงเรือที่ปากห้วยแคน นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง
              สู่เมืองหลวงพระบาง และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาวตลอดสองฝั่งโขง
16.00 น. ถึงบริเวณปากแม่น้ำอู แวะไหว้พระที่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  ผีฟ้า  ผีแถน มีพระพุทธรูปไม้กว่าร้อยองค์อยู่ในถ้ำ
17.30 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง รถตู้รอรับเข้า Check In โรงแรมเวียงสวรรค์ หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ริมฝั่งแม่น้ำโขง จะเป็นประเภทก้อยปลา ทอดปลา ต้มยำปลาแม่น้ำโขง จากไปเดินเที่ยวตลาดมืด (ตลาดนัดกลางคืน)
               คล้ายๆ ถนนคนเดิน อยู่บริเวณถนนหน้าพิพิธภัณฑ์ ถึงสี่แยกไปรษณีย์ สินค้าที่นำมาวางขายจะเป็นจำพวกผ้าปักสีสันสดใส เครื่องเงิน เครื่อง
               หัตถกรรมไม้ไผ่ ผ้าไหม ผ้าทอ ตุ๊กตาปู่เยอย่าเยอ เสื้อสกรีนต่างๆ เลือกชมเลือกซื้อกันได้ หรือคืนแรกอาจจะเดินชมดูราคากันก่อน แล้วค่อยมา  
               ซื้อคืนวันใหม่ก็ได้ตามตามอัธยาศัย ท่านใดอยากจะนวดตัว นวดฝ่าเท้าก็เชิญตามสะดวก
21.00 น. กลับโรงแรม  พักผ่อนตามตามอัธยาศัย

วันที่สอง เที่ยววัด เที่ยววัง นครหลวงพระบาง

05.30 น. สบายดีหลวงพระบาง เชิญท่าน ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป จากนั้นไปชม
              วัดเชียงทอง เป็นวัดใหญ่ และสวยงามที่สุด เป็นสถานที่เจ้ามหาชีวิตทรงงานศาสนามีศาสนสถาน ที่สำคัญมากมาย เช่น สิม ที่มีสถาปัตยกรรม
              แบบล้านช้าง หอไหว้น้อย  หอไหว้ใหญ่ที่ประดิษฐานพระม่าน ศิลปะแบบพม่า ที่ชาวหลวงพระบางนับถือ โรงเมี้ยนโกศที่เก็บราชรถ และโกศ
              ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และพระญาติ และมีพระพุทธรูปไม้ปางขอฝน ปางห้ามญาติอีกด้วย   จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดยามเช้าของ
              ชาวหลวงพระบาง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านกาแฟลาว เสร็จแล้วกลับที่พักทำธุระส่วนตัว
09.00 น. ไปไหว้ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง และชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว ซึ่งในครั้งก่อนเคยเป็นพระราชวังของเจ้ามหาชีวิต
               จากนั้นไปชมวัดวิชุนราช ที่สร้างโดยเจ้าชีวิต    วิชุนราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบาง และยังมีพระธาตุดอกบัวใหญ่ รูปทรง
               แปลกกว่าพระธาตุอื่น ๆ คนลาวเรียกว่า “พระธาตุหมากโม”  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเฝ๋อ ข้าวซอย เจ้าอร่อย บนถนนพูว่าว
13.00 น. ช่วงบ่ายเดินทางไปบ้านนาโอ หมู่บ้านท่องเที่ยวของชาวลาวสูง จากนั้นไปชมน้ำตก ตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามของหลวงพระบาง
16.00 น. เดินทางกลับสู่เมืองหลวงพระบาง
17.00 น. พาคณะเดินขึ้นภูสี ไปไหว้พระธาตุจอมสี และชมวิวเมืองหลวงพระบาง และพระอาทิตย์ตกลับเหลียมเขาสะท้อนแสงเงาแม่น้ำโขง ที่งดงามที่สุด 
              จากนั้นเดินลงภูสีกลับโรงแรม อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ เฮือนหลวงพระบาง พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงศิลปวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง และร่วมเต้นรำกับผู้บ่าวผู้สาวลาว
               ท่านจะได้เต้นจังหวะบาสโลป (Baslop dance) ของชาติลาว
20.30 น. กลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านใดจะเดินชมตลาดมืด เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามสะดวก พรุ่งนี้จะเดินทางกลับเมืองน่านจึงต้องตื่น
               กันแต่เช้ามืดครับ ควรจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนนอนคืนนี้)

วันที่สาม กลับเมืองน่าน

05.30 น. สบายดีหลวงพระบาง Check out เสร็จแล้วขนย้ายสัมภาระขึ้นรถตู้
06.00 น. รถตู้ไปส่งที่ท่าเรือ ออกเดินทางกลับเมืองน่าน นั่งเรือทวนลำน้ำโขงกลับเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเช้า พร้อมกับชมแสงอาทิตย์ยามเช้า
               สัมผัสผิวคลื่นเหนือน้ำโขงที่แสนสวยงาม   จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นสองฝั่งโขง กิจกรรมบนเรือ หรือจะพักผ่อนก็ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ด้วยเมนูแสนอร่อยของแม่หญิงลาวเจ้าของเรือ
14.30 น. ถึงท่าเรือปากห้วยแคน ขนย้ายสัมภาระขึ้นรถตู้แล้วเดินทางผ่านด่านน้ำเงิน และด่านห้วยโก๋น พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เสร็จแล้ว
               เดินทางกลับเมืองน่าน
18.30 น. ถึงจังหวัดน่าน โดยสวัสดิภาพ รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน เฮือนฮอม บรรยากาศแบบกันเอง
19.30 น. เดินทางกลับภูมิลำเนาตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากสภาวะการณ์ท้องถิ่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(หากท่านงดเว้นอาหารที่ประกอบจากเนื้อสัตว์กรุณาแจ้งล่วงหน้า)


เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(โปรดแจ้งความจำนงค์ก่อนล่วงหน้า 15 วัน เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสารผ่านแดน)

ยืนยันการเดินทาง โอนเงินมัดจำคนละ 3,900 บาท เข้าบัญชีในนาม: สงกรานต์ เขื่อนธนะ

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 114-2-36710-2


กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล อายุจริงของผู้ร่วมเดินทางเพื่อทำประกัน และที่อยู่ เบอร์โทร
ที่ติดต่อได้ มาที่ Fax. 0-5475-1199 หรือส่งมาที่ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อัตรานี้รวม

อาหาร 9 มื้อ, ค่าเรือโดยสาร, ค่ารถตู้ในลาว, ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่), ค่าผ่านแดน ค่าไกด์ลาว, ค่าเข้าชม, ค่าถ่ายรูป, ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท, Tour Leader อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าเดินทางไป/กลับ กรุงเทพฯ - จังหวัดน่าน, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ, ค่าทริป, ค่ากิจกรรมเสริมต่าง ๆ

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

สิ่งของที่ควรเตรียมไป: แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวกกันแดด, ครีมทาผิว, รองเท้าสวมใสสบาย, ยาทากันแมลง, ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว

Last Updated on Thursday, 31 October 2013 05:46
 

แสดงความคิดเห็นกับเรา nantouring.com

Main Menu

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/nantouri/domains/nantouring.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Who's Online

We have 39 guests online

Login Form

Forgot your password? Forgot your username? Create an account

My Friends

  บริษัท น่านทัวร์ริ่ง จำกัด

  11/12 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000   Tel. 08-1961-7711 , 0-5475-1122   Fax. 0-5475-1199
  Email : nantouring@hotmail.com
  TAT Licence  No. 22-0210

  © Copyright 2011-2012  All Rights  Reserved by Nantouring.com